X có CTPT C8H18O4N2 là muối amoni của một amin và axit glutamic

Xuất bản ngày 09/06/2020 - Tác giả:

X có CTPT C8H18O4N2 là muối amoni của một amin và axit glutamic. Dựa vào kiến thức đã học hãy tính tổng khối lượng X tham gia và muối sau phản ứng.

X có CTPT C8H18O4N2 là muối amoni của một amin và axit glutamic. Cho a gam X tác dụng hết với một lượng dư NaOH thu được b gam muối và 8,85 gam một amin. Tổng a + b là:

A. 59,55 gam

B. 37,5 gam

C. 28,65 gam

D. 52,95 gam

Đáp án: A. 59,55 gam

Cho a gam X tác dụng hết với một lượng dư NaOH thu được b gam muối và 8,85 gam một amin. Tổng a + b là 59,55 gam

Giải thích

X là NH₂-C₃H5(COOH)(COONH₃C₃H₇)

=> nGluNa2 = nX = nC₃H₇NH₂= 0,15

=> a= 30,9 và b = 28,65

=> a+ b = 59,55

Câu hỏi liên quan

1. Amino axit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành muối amoni

A. HCl

B. Na₂SO₄

C. NaOH

D. Fe

Xem đáp án và giải thích chi tiết cho câu 1 tại đâyAmino axit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành muối amoni

2. Amin thơm có công thức phân tử C6H7N có tên gọi là

A. Phenylamin

B. Alanin

C. Metylamin

D. Etylamin

Đáp án: A. Phenylamin

Xem giải thích đáp án câu 2 chi tiết tại đâyAmin thơm có công thức phân tử C6H7N có tên gọi là

3. Công thức phân tử tổng quát của amin thơm (có 1 vòng benzen), đơn chức (các liên kết C-C ngoài vòng đều no) là

A. CnH2n+3N.

B. CnH2n-5N.

C. CnH2n-1N.

D. CnH2n-7N.

Đáp án: B. CnH2n-5N

Trên đây là đáp án cho câu hỏi X có CTPT C8H18O4N2 là muối amoni của một amin và axit glutamic, tính tổng khối lượng X tham gia và muối sau phản ứng và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM