Amino axit có tính chất đặc trưng là gì ?

Amino axit có tính chất đặc trưng là gì ? Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của amino axit để xác định đáp án chính xác nhất

Amino axit có tính chất

A. lưỡng tính.

B. bazơ.

C. axit.

D. trung tính.

Đáp án: C. Al và Fe2O3

Tính chất lưỡng tính của amino axit là gì ?

Tính chất lưỡng tính của amino axit được thể hiện như sau

- Tác dụng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH)

\(H_2N–CH_2–COOH + NaOH \) \(→ H_2N–CH_2–COONa + H_2O \)

hoặc: \(H_2N–CH_2–COO^– + NaOH\) \(→ H_2N–CH_2–COONa + H_2O \)

- Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2)

\(H_2N–CH_2–COOH + HCl \) \(→ ClH_3N–CH_2–COOH \)

hoặc: \(H_2N–CH_2–COO^– + HCl\)  \(→ ClH_3N–CH_2–COOH\)

Câu hỏi liên quan

1. Axit amino axetic (NH₂-CH₂-COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. Na₂SO₄

B. NaCl.

C. NaNO₃

D. HCl.

Đáp án: D. HCl

Xem giải thích đáp án câu 1Axit amino axetic (NH2-CH2-COOH) tác dụng được với dung dịch nào

2. Ở điều kiện thích hợp amino axit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành muối amoni

A. HCl

B. Na₂SO₄

C. KCl

D. Fe

Đáp án: A. HCl

Xem giải thích đáp án câu 2: Amino axit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành muối amoni

Trên đây đáp án cho câu hỏi Amino axit có tính chất đặc trưng là gì ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X