Văn kể chuyện - Văn viết thư

Dưới đây là tuyển chọn những bài văn mẫu gồm 2 thể loại văn kể chuyện và văn viết thư được biên soạn bám sát theo nội dung chương trình học môn tập làm văn lớp 3. Đọc Tài Liệu tin rằng những bài văn này sẽ giúp các em học sinh có thể tham khảo để nâng cao vốn từ ngữ cùng kỹ năng viết văn của mình.

Mục lục