Unit 4 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 09/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 Preview trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 4 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Preview

A. Look at the photo. How many people are there in the family? Listen and check your answer.

Dịch

Nhìn vào bức ảnh. Có bao nhiêu người trong gia đình. Nghe và kiểm tra lại đáp án của em.

Answer

There are 18 people in the family.

B. Match the words with the numbers. Use the words in the box.

Unit 4 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

Dịch

Nối các từ với các số. Sử dụng các từ trong hộp

Answer

1. sister

2. brother

3. mom

4. dad

C. Talk with a partner. Ask and answer the question.

- Student A: How many people are there in your family?

- Student B: There are five people in my family.

Dịch

Nói với bạn của em. Hỏi và trả lời câu hỏi

- Học sinh A: Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?

- Học sinh B: Có 5 người trong gia đình mình

Answer

Học sinh tự thực hành theo mẫu.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 4: This is my family - Preview do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM