Unit 4 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 05/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 Getting Started trang 38-39 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 4.

Giải bài tập Unit 4 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Getting Started

Lost in the old town

I. Listen and read

Phong: Wow! We're in Hoi An. I'm so excited.

Nick: Me too. It's so beautiful. Where shall we go first?

Khang: Let's go to Chua Cau.

Phong: Well, but Tan Ky House is nearer. Shall we go there first?

Nick & Khang: Ok, sure.

Phong: First, cross the road, and then turn left.

Nick: Fine, let's go.

Phong: Wait.

Khang: What's up, Phong?

Phong: I think we're lost.

Nick: Look, there's a girl. Let's ask her.

Phong: Excuse me? Can you tell us the way to Tan Ky House?

Girl: Sure. Go straight. Take the second turning on the left, and then turn right.

Phong, Nick & Khang: Thank you.

Dịch

Phong: Chà! Chúng mình đang ở Hội An. Tớ rất phấn khích.

Nick: Tớ cũng vậy. Nó thật đẹp. Chúng ta sẽ đi đâu trước?

Khang: Đi Chùa Cầu đi.

Phong: À, nhưng Tan Ky House gần hơn. Chúng ta đến đó trước nhé?

Nick & Khang: Ok, chắc chắn rôi.

Phong: Đầu tiên, băng qua đường, và sau đó rẽ trái.

Nick: Tốt thôi, đi thôi.

Phong: Chờ đã.

Khang: Sao vậy Phong?

Phong: Tớ nghĩ chúng ta bị lạc.

Nick: Nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.

Phong: Xin lỗi? Bạn có thể cho chúng tớ biết đường đến Tan Ky House được không?

Cô gái: Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Đi vào ngã rẽ thứ hai ở bên trái, sau đó rẽ phải.

Phong, Nick & Khang: Xin cảm ơn.

II. Fill the conversation the sentences used to make suggestions

Example: Let's go to Chua Cau!

Answer

1. Let's go to Chua Cau!

2. Shall we go there first?

3. Fine, let's go

4. Let's ask her

Remember

We can use "shall we" and "let's" to make suggestions.

III. Read the conversation again. Put the actions in order.

a. The girl shows them the way  to Tan Ky House.

b. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.

c. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House.

d. Nick, Khang and Phong get lost.

e. Phong asks a girl how to get  to Tan Ky House

Answer

1.b

2.c

3.d

4.e

5.a

IV. Find and underline the following directions in the conversation.

A. turn right

B. cross the road

C. turn left

D. go straight

E. take the second turning on the left

Now match these directions with the diagrams below.

Unit 4 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 4

Answer

1.B

2.A

3.E

4.C

5.D

V. Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and he / she tries to quess. Then swap.

Unit 4 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 5

Example:

A: Go straight. Take the second turning on the left. It’s on your right.

B: Is that the gym?

A: No, try again

Answer: Học sinh tự thực hành trên lớp

Tham khảo:

1.

A: Go straight. Take the second turning on the left. It’s on your right.

B: Is that the Railway station?

A: Yes, that is.

2.

A: Go straight and then turn left. It's on your right.

B: Is that the Temple?

A: No, It's Cine ma.

3.

A: Go straight. Take the second turning on the right.

B. Is that the Park?

A: No, it's Le Loi street.

4.

A: Go straight and turn right. Then go straight. It's on your left.

B: Is that the Cafe?

A: Yes, that is.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood - Getting started sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM