Unit 4 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản: 05/07/2021 - Cập nhật: 08/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 A Closer look 1 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 4.

Giải bài tập Unit 4 A Closer look 1 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 A Closer look 1

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 40 về từ vựng và phát âm.

Cocabulary

I. Match the palces below with the pictures. Then listen, check and repeat the words

Unit 4 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 1

Answer

1.c

2.e

3.d

4.a

5. b

II. Work in pairs. Ask and answer questions abour where you live.

Example:

A: Is there a square in your neighbourhood?

B: Yes, there is/  No, there isn't

Answer

1.

A: Is there a square in your neighbourhood?

B: No, there isn't.

2.

A: Is there cathedral in your neighbourhood?

B: Yes, there is.

2.

A: Is there middle school in your neighbourhood?

B: Yes, It's my school.

3.

A: Is there park school in your neighbourhood?

B: No, there isn't.

Học sinh thực hành theo cặp trên lớp

III. Work in groups. Ask and answer about your neighbourhood. You can use the adjectives below.

noisy       crowded        peaceful

quiet        modern         beautiful

busy         boring

Example:

A: Is your neighbourhood quiet?

B: Yes, it is / No, it’s noisy.

Answer

Học sinh tự thực hành theo nhóm trên lớp.

Tham khảo

A: Is your neighbourhood quiet?

B: No, it’s noisy.

A: Is your neighbourhood crowded?

B: Yes, it's crowded.

A: Is your neighbourhood busy?

B: No, it’s boring.

A: Is your neighbourhood peaceful?

B: Yes, it's peaceful

Pronunciation

IV. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /I/ and /i:/

noisy      exciting       expensive

clean      peaceful      convenient

cheap     friendly

Now, in pairs put the words in the correct column.

/I/

/i:/

noisy

convenient

Answer

/I/

/i:/

noisy

exciting

expensive

friendly

convenient

clean

cheap

peaceful

Audio Script

noisy   clean   cheap   exciting   peaceful   friendly   expensive  convenient

V. Listen and practice the chant. Notice the sounds /I/ and /i:/

MY NEIGHBOURHOOD

My city is very noisy.
There are lots of trees growing.
The people here are busy.
It's a lively place to live in.

My village is very pretty.
There are lots of places too see.
The people here are friendly.
It's a fantastic place to be.

Answer

Học sinh thực hành trên lớp

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood - A closer look 1 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM