Unit 1 lớp 10 Pronunciation (trang 8 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 1 lớp 10 Pronunciation (trang 8 SGK Tiếng Anh 10) kèm hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giúp em giải bài tập tiếng anh 10 trong sách bài 1.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Pronunciation trong phần Language Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 1 lớp 10 Pronunciation ex1

Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại.)


/tr//kr//br/
trash (rác)creat (tạo nên)breadwinner (trụ cột gia đình)
tree (cái cây)critical (chỉ trích)breakfast (bữa sáng)
train (xe lửa)cream (kem)brown (màu nâu)
treat (tiếp đãi)crane (máy trục)brother (anh/em trai)
true (đúng)crack (nứt)brush (chải)

Unit 1 lớp 10 Pronunciation ex2

Listen to the sentences and circle the word you hear(Lắng nghe những câu sau và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)

Unit 1 lớp 10 Pronunciation (trang 8 SGK Tiếng Anh 10)

Đáp án

1. b    2. b    3. c    4. a

Audio script

1. Her brother borrowed her motorbike and crashed it.

2. The crane has been there for quite a while.

3. I like bread with butter.

4. Is it true that he quit?

Bài tiếp theo: Unit 1 lớp 10 Grammar

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu.

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM