Unit 1 lớp 10 Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10)

Xuất bản: 16/09/2020 - Tác giả:

Unit 1 lớp 10 Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10) kèm hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giúp em giải bài tập tiếng anh 10 trong sách.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Speaking Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 1 lớp 10 Speaking ex 1

Which household chores do you like doing and which do you dislike? Write your answers to the questions in the table below and add a reason.(Việc nhà nào bạn thích và không thích làm? Viết câu trả lời cho các câu hỏi dưới bảng sau và lí do tại sao. )

Unit 1 lớp 10 Speaking ex 1

Gợi ý

Likes (Thích)Dislikes (Không thích)
Name of chore (Tên công việc)Reason (Lý do)Name of chore (Tên công việc)Reason (Lý do)
Cooking. (Nấu ăn.)I like eating. (Tôi thích ăn uống.)Cleaning the batbroom. (Vệ sinh nhà tắm)It’s dirty. (Nó dơ.)
Sweeping the house. (Quét nhà.)I feel happy when seeing my house clean. (Tôi thấy vui khi thấy nhà sạch.)Taking out the rubbish. (Đổ rác.)It’s dirty and smell bad. (Nó dơ và hôi.)

Unit 1 lớp 10 Speaking ex 2

Below is part of Anna's interview with Mai. They are talking about the household chores Mai likes and dislikes. Match Mai's answers with Anna's questions. Then practise the conversation.(Dưới đây là buổi phỏng vấn của Anna với Mai. Họ đang nói về những việc nhà Mai thích và không thích. Nối những câu trả lời của Mai và những câu hỏi của Anna. Rồi tập luyện đoạn hội thoại.)

Unit 1 lớp 10 Speaking ex 2

Trả lời

1. C2. A3. D4. B

Hướng dẫn dịch:

AnnaMai
1. Những công việc nhà nào mà bạn làm mỗi ngày?a. À, tôi nghĩ tôi thích quét nhà.
2. Những công việc nhà nào mà bạn thích làm nhất?b. Rửa bát đĩa, bởi vì tôi thường làm vỡ vài thứ khi tôi rửa chúng.
3. Bạn thích gì ở nó?c. Tôi giặt giũ, rửa bát đĩa và quét nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng nấu ăn khi mẹ tôi bận.
4. Những công việc nhà nào mà bạn ghét làm nhất?d. Không vất vả lắm và tôi thích nhìn thấy ngôi nhà sạch sẽ sau khi tôi quét nó.

Xem thêm: Đoạn văn bằng tiếng anh về việc chia sẻ công việc nhà trong gia đình

Unit 1 lớp 10 Speaking ex 3

Have a similar conversation with a partner. Find out which chores she / he likes or dislikes the most and why. Report your findings to the class. (Thực hiện một đoạn đối thoại nhỏ với người bên cạnh. Tìm ra những công việc nhà nào mà anh ấy/cố ấy thích nhất hoặc ghét nhất, tại sao. Báo cáo trước lớp.)

Gợi ý:

A: What household chores do you do every day?

B: I do the cooking, take out the rubbish, and feed the cat. I sometimes do the laundry when my mum is busy.

A: Which of the chores do you dislike doing the most?

B: Taking out the rubbish because it’s dirty and smells bad.

A: Which of the chores do you like doing the most?

B: Well, I think I like cooking.

A: What do you like about it?

B: It's lots of fun, and I'm a big fan of eating. What's more, I think home-cooked food is better. We know what ingredients we are using.

Report your findings to the class. (Trình bày những gì bạn tìm hiểu được trước lớp.)

Hướng dẫn viết

Hello everyone! After talking to B, I learn that she has to do some daily household chores such as doing the cooking, taking out the rubbish, feeding the cat, and sometimes doing the laundry. Out of those chores, she hates taking out the rubbish the most because it's dirty and smelly. As cooking is fun, and she greatly loves eating, doing the cooking is her favourite chore. That's all I have found out about B's household chores. Thank you for listening!

Tạm dịch:

Chào cả lớp! Sau khi nói chuyện với bạn B, tớ biết được rằng hàng ngày bạn ấy phải làm một số công việc nhà như nấu ăn, đổ rác, cho mèo ăn, và thi thoảng giặt giũ. Trong số các công việc nhà đó, bạn ấy ghét phải đổ rác nhất vì nó bẩn và hôi. Nấu ăn thú vị, và bạn ấy cực thích ăn uống nên nấu ăn là công việc yêu thích của bạn ấy. Đó là tất cả những gì mình vừa tìm hiểu được về các công việc nhà của bạn B. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Bài tiếp theo: Unit 1 lớp 10 Listening

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM