Tuần 32

3

Hướng dẫn làm tuần 32

Giải bài luyện từ và câu Đặt trả lời câu hỏi Bằng gì Dấu chấm hai chấm

Bài soạn là lời giải bài tập trang 117, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Hướng dẫn soạn bài trang 117 Tiếng Việt 3 Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Hướng dẫn giải bài tập trang 123 Tiếng Việt 3 Tập đọc: Cóc kiện trời

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh chuẩn bị tốt hơn bài tập đọc Cóc kiện trời trước khi lên lớp.

Hướng dẫn làm tập làm văn 3 Nói, viết về bảo vệ môi trường

Bài soạn là lời giải bài tập trang trang 120 sách giáo khoa Tiếng Việt 3, do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Hướng dẫn các em làm bài tập làm văn nói về môi trường.

Giải bài tập chính tả trang 120 Tiếng Việt 3 Nghe - viết: Hạt mưa

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố vững chắc kiến thức ngữ pháp Tiếng Việt.

Gợi ý giải bài tập trang 119 Tiếng Việt 3 Tập đọc: Cuốn sổ tay

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Giải bài tập chính tả trang 115 Nghe - viết Ngôi nhà chung

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em làm đúng bài tập chính tả phân biệt l/n ư, d/v và chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện 3 Người đi săn và con vượn

Bài soạn là lời giải bài tập trang trang 114 sách giáo khoa Tiếng Việt 3, do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Hướng dẫn giải bài tập trang 114 Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.
các bài khác cùng chương
Back to top