Hướng dẫn soạn bài trang 117 Tiếng Việt 3 Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Câu 1 : Mè hoa sông ở đâu?

Đáp Án:

Mè hoa sống ở trong ruộng rộng, dưới ao sâu, trong đià con, đìa cạn.

Câu 2 : Tìm các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn?

Đáp Án:

Các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước:

Ùa ra giỡn nước

Chị bơi đi trước

Em lươn theo sau

Câu 3: Xung quanh mè hoa còn có con vật nào? Đặc điểm chung của chúng?

Đáp Án:

Xung quanh mè hoa còn có cá chép, tôm tép, cua, cá cờ. Các câu thơ sau nói lên đặc điểm của mỗi loài:

Cá mè ăn nổi

Cá chép ăn chìm

Con tép lim dim

Trong chùm rễ cỏ

Con cua áo đỏ

Cắt cỏ trên bờ

Con cá múa cờ

Câu 4 : Chỉ ra hình ảnh nhân hoá mà em thích:

Đáp Án:

Em thích các hình ảnh nhân hoá sau:

- Gọi chúng gọi bạn Đắp đập be bờ Quăng đó, quăng lờ Cắm cờ lá chuối

- Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ

- Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ

- Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp

Hướng dẫn soạn bài trang 117 Tiếng Việt 3 Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X