Tuần 30

3

Hướng dẫn làm tuần 30

Giải bài tập luyện từ và câu Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

Bài soạn là lời giải bài tập trang 102, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh làm đúng bài tập, rèn luyện và củng cố ngữ pháp, cách đặt câu hỏi và cách sửa dụng dấu câu.

Hướng dẫn làm tập làm văn Trang 105 Tiếng Việt 3: Viết thư

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Hướng dẫn các em học sinh cách viết một bức thư ngắn cho người bạn ở nước ngoài để làm quen.

Giải bài tập chính tả trang 104 Nhớ - viết: Một mái nhà chung

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng viết chính tả, viết đúng và sạch đẹp. Phân biệt được âm ch/tr, làm đúng bài tập điền từ vào chỗ trống.

Hướng dẫn soạn bài Tập đọc 3 trang 104 Ngọn lửa Ô-lim-pích

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản, làm đúng bài tập, chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 Một mái nhà chung

Bài soạn là lời giải bài tập trang 102, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Hướng dẫn các em học sinh chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Gợi ý giải bài tập chính tả trang 100 Tiếng Việt 3: Liên hợp quốc

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh phân biệt được các âm dễ nhầm lẫn ch/tr, ết/ếch và làm đúng bài tập điền từ vào chỗ trống.

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện 3 Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Bài soạn là lời giải bài tập trang 99, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Hướng dẫn các em học sinh kể lại được câu chuyện bằng lời kể của chính mình.

Hướng dẫn giải bài tập trang 99 Tiếng Việt 3 Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, đọc to rõ ràng bài tập đọc. Đọc và hiểu các từ mới trong bài, qua đó hiểu được nội dung bài học.
các bài khác cùng chương
Back to top