Tuần 31

3

Hướng dẫn làm tuần 31

Hướng dẫn làm tập làm văn 3 Thảo luận về bảo vệ môi trường

Bài soạn là lời giải bài tập trang 112, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Giải bài tập chính tả trang 112 Tiếng Việt 3 Nhớ - viết: Bài hát trồng cây

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Trang 112 Tiếng Việt 3: Con cò

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Giải bài tập Luyện từ và câu trang 110 Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Giải bài tập Tập đọc 3 trang 110 Bài hát trồng cây

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Giải bài tập chính tả trang 108 Tiếng Việt 3 Nghe - viết: Bác sĩ Y-éc-xanh

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh phân biệt âm d/r và dấu hỏi/dẫu ngã, làm đúng bài tập điền từ sách giáo khoa.

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện 3 Bác sĩ Y-éc-xanh

Bài soạn là đáp án câu hỏi trang 107, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp.

Gợi ý soạn bài tập đọc 3 trang 107 Bác sĩ Y-éc-xanh

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản, trả lời đúng các câu hỏi sách giáo kho Tiếng Việt 3 và chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.
các bài khác cùng chương
Back to top