Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Gợi ý giải bài tập chính tả trang 100 Tiếng Việt 3: Liên hợp quốc

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh phân biệt được các âm dễ nhầm lẫn ch/tr, ết/ếch và làm đúng bài tập điền từ vào chỗ trống.

Câu 2 (trang 100 sgk Tiếng Việt 3): Chọn chữ điền vào chỗ trống:

Đáp Án:

a) buổi chiều, thuỷ triều, triều đình chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao.

b) hết giờ, mũi hếch, hỏng hết lệt bệt, chênh lệch

 

Câu 3 (trang 100 sgk Tiếng Việt 3): Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu:

Đáp Án:

- Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.

- Nước thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.

Gợi ý giải bài tập chính tả trang 100 Tiếng Việt 3: Liên hợp quốc
 

doctailieu.com
Back to top