Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 9

Truyện Kiều

9

Hướng dẫn làm truyện kiều

Phân tích nhân vật Từ Hải trong đoạn trích Kiều gặp Từ Hải (Nguyễn Du)

[Văn mẫu 9] Tham khảo những bài văn mẫu hay phân tích nhân vật Từ Hải qua đoạn trích Kiều gặp Từ Hải trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật trong Truyện Kiều

[Văn mẫu 9] Tuyển tập những bài văn mẫu hay phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều.

Phân tích nhân vật Kim Trọng qua đoạn trích Kiều gặp Kim Trọng

Tuyển tập văn mẫu hay phân tích nhân vật Kim Trọng qua cuộc gặp gỡ với Thúy Kiều trong đoạn trích Kiều gặp Kim Trọng (Truyện Kiều) của Nguyễn Du.

Phân tích cảnh chia tay trong hội đạp thanh (Truyện Kiều)

Những bài văn phân tích hay nhất cảnh chia tay giữa người quốc sắc và kẻ thiên tài trong hội đạp thanh. (Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Phân tích các biện pháp tu từ ẩn dụ trong Truyện Kiều

Phân tích một số câu, đoạn trong Truyện Kiều để làm sáng tỏ nhận xét: Nguyễn Du có biệt tài vận dụng các biện pháp tu từ của văn học dân tộc, đặc biệt là ẩn dụ.

Phân tích giá trị nhân đạo trong Truyện Kiều (Nguyễn Du)

[Văn mẫu 9] Tuyển tập những bài văn hay phân tích giá trị nhân đạo trong kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Dàn ý phân tích giá trị nhân đạo trong Truyện Kiều (Nguyễn Du)

[Văn mẫu 9] Hướng dẫn lập dàn ý phân tích giá trị nhân đạo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du với hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng chi tiết.

Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều

Tuyển tập những bài văn hay phân tích giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Du).

Giới thiệu về nguồn gốc và giá trị của Truyện Kiều (Nguyễn Du)

[Văn mẫu 9] Thuyết minh về Truyện Kiều, giới thiệu nguồn gốc và giá trị của tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Du).

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều

Những bài văn hay lớp 9 thuyết minh, giới thiệu về tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều - Văn mẫu thuyết minh về Nguyễn Du và Truyện Kiều tuyển chọn hay nhất
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu