Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp

Xuất bản: 03/07/2020 - Tác giả:

Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3, viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu hỏi:

Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp:

A. điện phân nóng chảy AlCl3.

B. điện phân nóng chảy Al2O3.

C. dùng CO khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.

D. dùng Mg khử Al3+ trong dung dịch.

Đáp án: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3.

PTHH

2Al2O3 \(\overset {dpnc} \rightarrow\) 4Al + 3O2 ↑

Bài tập vận dụng nâng cao: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100 %) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 54,0 kg

B. 75,6 kg

C. 67,5 kg

D. 108,0 kg

Đáp án

Quá trình phản ứng xảy ra như sau:

2Al2O3 \(\overset {dpnc} \rightarrow\) 4Al + 3O2 ↑

Sau đó, do điện cực bằng than chì nên: \(C + O_2 \xrightarrow[]{t^o}CO + CO_2\)

→ Như vậy, hỗn hợp X có thể gồm CO2, CO, O2.

Khí X chứa CO, CO2, O2 có M = 32. Trong 0,1 mol X chứa CO2 (0,02), CO (a) và O2 (b)

⇒nX = 0,02 + a + b = 0,1

và mX = 0,02.44 + 28a + 32b = 0,1.32

⇒ a = 0,06 và b = 0,02

⇒ nO = 0,02.2 + a + 2b = 0,14

⇒ nAl = 2nO/3 = 0,28/3

⇒ mAl = 2,52

⇒ nAl = 2nO/3 = 0,28/3

⇒ mAl = 2,52

Tỉ lệ:

0,1 mol X ứng với 2,52 gam Al

3 kmol X ⇒ mAl = 75,6 kg Al

Vậy đáp án đúng là B.

Xem thêm:

- Phản ứng hóa học nào không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm

Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm(Z=13)

Trên đây là đáp án câu hỏi trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp, ngoài tài liệu giải hóa 9, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM