Nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic

Trắc nghiệm hóa 9: Chất nào được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic? Rượu etylic không thể điều chế trực tiếp bằng một phản ứng?

Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic?

A. Axetilen.

B. Metan.

C. Etilen.

D. Etan.

Đáp án đúng: C

Giải thích: Từ etilen người ta có thể điều chế trực tiếp ra ancol etylic bằng một phản ứng:

CH₂ = CH₂  +  H₂O → C₂H₅OH

Câu hỏi tương tự:

Rượu etylic không thể điều chế trực tiếp bằng một phản ứng từ:

A. Metan.

B. Dung dịch glucozơ .

C. Etylen.

D. Etanal.

Đáp án đúng: A.

Giải thích:

1. Điều chế C₂H₅OH từ dung dịch glucozơ:

C₆H₁₂O₆ \(\overset {men \,\,rượu} \rightarrow\) 2C₂H₅OH   + 2CO₂

2. Điều chế C₂H₅OH  từ Etylen:

C₂H₄ + H2O  → C₂H₅OH

3. Điều chế C₂H₅OH  từ Etanal:

CH₃CHO + H₂  → C₂H₅OH

=> Không thể điều chế trực tiếp rượu etylic từ metan.

Để trả lời được các câu hỏi liên quan tới nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic thì các em cần ghi nhớ các kiến thức sau:

Kiến thức cần ghi nhớ:

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C₂H₅OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3⁰C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen, ...

Rượu etylic được dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô, cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm. Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp; dùng pha chế các loại rượu uống,...

Điều chế

- Tinh bột hoặc đường overset {men} \rightarrow Rượu etylic.

- Cho etylen cộng hợp với nước có axit làm xúc tác

CH₂ = CH₂  +  H₂O → C₂H₅OH

Trên đây là đáp án một số câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 về nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic, ngoài tài liệu giải hóa 9, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM