Trang 21 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 1

Xuất bản: 12/09/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 24, 25, 26, 27 trang 21 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 1.124 trang 21 sgk toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho \(A = \left\{ {x \in \mathbb{N}|\;x < 7} \right\},\) \(\,B = \left\{ {1;2;3;6;7;8} \right\}\). Xác định các tập hợp sau:

\(A \cup B,\;A \cap B,\;A\,{\rm{\backslash }}\,B\)

Bài giải

\(A =  \left\{ {0;1;2;3;4;5;6} \right\}\)

\(\,B = \left\{ {1;2;3;6;7;8} \right\}\)

Vậy

\(A \cap B = \left\{ {1;2;3;6} \right\}\)

\(A \cup B = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7;8} \right\}  = \left\{ {x \in \mathbb{N}|\;x < 9} \right\}\)

\(A\;{\rm{\backslash }}\;B = \left\{ {0;4;5} \right\}\)

Bài 1.25 trang 21 sgk toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho \(A = [-2;3],\;\,B = (1; + \infty )\). Xác định các tập hợp sau:

\(\;A \cap B; B \backslash A \) và \({C_\mathbb{R}}B\) 

Bài giải

Ta có:

Bai 1.25 trang 21 sgk toan 10 tap 1 Ket noi tri thuc

Giao của hai tập hợp là \([ - 2;3] \cap (1; + \infty ) = (1;3]\)

Hiệu của \(B \backslash A \) là \( (1; + \infty ) \backslash [ - 2;3] = (3; + \infty )\)

Phần bù của B trong \(\mathbb{R}\) là: \({C_\mathbb{R}}\;B = \mathbb{R}{\rm{\backslash }}\;(1; + \infty ) = ( - \infty ;1]\)

Bài 1.26 trang 21 sgk toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.

a) \(( - \infty ;1) \cap (0; + \infty )\)

b) \((4;7] \cup ( - 1;5)\)

c) \((4;7]\;{\rm{\backslash }}\;( - 3;5]\)

Bài giải

a) Ta có:

Bai 1.26 trang 21 sgk toan 10 tap 1 Ket noi tri thu hinh 1

Giao của hai tập hợp là \(( - \infty ;1) \cap (0; + \infty ) = (0;1)\)

b) Ta có:

Bai 1.26 trang 21 sgk toan 10 tap 1 Ket noi tri thu hinh 2
 

Hợp của hai tập hợp là \((4;7] \cup ( - 1;5) = ( - 1;7]\)

c) Ta có:

Bai 1.26 trang 21 sgk toan 10 tap 1 Ket noi tri thu hinh 3

Hiệu của tập hợp \((4;7]\) và tập hợp \(( - 3;5]\) là \((4;7]\;{\rm{\backslash }}\;( - 3;5] = (5;7]\)

Bài 1.27 trang 21 sgk toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy 1 410 khách du lịch được phỏng vấn có 789 khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, 690 khách du lịch đến đảo Titop. Toàn bộ khách được phỏng vấn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Thiên cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long?

Bài giải

Gọi A là tập hợp các khách du lịch đến thăm động Thiên Cung

B là tập hợp các khách du lịch đến đảo Titop.

\( \Rightarrow n\;(A) = 789;\;n\;(B) = 690;\;n\;(A \cup B) = 1410\)

Biểu đồ Ven

Bai 1.27 trang 21 sgk toan 10 tap 1 Ket noi tri thuc

Tổng số khách du lịch = Số khách đến động Thiên Cung + Số khách đến đảo Titop - Số khách du lịch đến cả hai địa điểm.

Hay \(n\;(A \cup B) = n\;(A) + n\;(B) - n\;(A \cap B)\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 1410 = 789 + 690 - n\;(A \cap B)\\ \Leftrightarrow n\;(A \cap B) = 69\end{array}\)

Vậy có 69 khách du lịch vừa đến thăm động Thiên cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long.

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 21 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 10

Hướng dẫn giải Toán 10 Kết nối tri thức bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM