Về chính trị, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính

Xuất bản: 14/06/2023 - Cập nhật: 14/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Về chính trị, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Về chính trị, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính sách lập tòa án nhân dân.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X