Văn bản nhật dụng là gì?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 13/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Văn bản nhật dụng là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Theo SGK Ngữ văn 6, văn bản nhật dụng là những văn bản có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng xã hội.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X