Trắc nghiệm Tự đánh giá cuối học kì 1 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tự đánh giá cuối học kì 1 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều. Câu hỏi trắc nghiệm từ câu 7-9 trang 111

Câu 1. Phương án nào nêu đúng căn cứ để xác định đoạn trích trên là văn bản thông tin về một sự kiện lịch sử?
Câu 2. So với nhan đề văn bản, thông tin nào sau đây là quan trọng nhất?
Câu 3. Phương án nào sau đây nêu đúng đặc điểm văn bản thông tin thể hiện trong đoạn trích trên?

đáp án Trắc nghiệm Tự đánh giá cuối học kì 1 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1Câu 3
Câu 2

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X