Trắc nghiệm Sao không về Vàng ơi?

Trắc nghiệm Sao không về Vàng ơi? Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trang 43-46 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 bộ Cánh Diều

SAO KHÔNG VỀ VÀNG ƠI?
1. Tao đi học về nhà
Là mày chạy xổ ra
Đầu tiên mày rối rít
Cái đuôi mừng ngoáy tít
5. Rồi mày lắc cái đầu
Khịt khịt mũi, rung râu
Rồi mày nhún chân sau
Chân trước chồm, mày bắt
Bắt tay tao rất chặt
10. Thế là mày tất bật
Đưa vội tao vào nhà
Dù tao đi đâu xa
Cũng nhớ mày lắm đấy...
Hôm nay tao bỗng thấy
15. Cái cổng rộng thế này
Vì không thấy bóng mày
Nằm chờ tao trước cửa
Không nghe tiếng mày sủa
Như những buổi trưa nào
20. Không thấy mày đón tao
Cái đuôi vàng ngoáy tít
Cái mũi đen khịt khịt
Mày không bắt tay tao
Tay tao buồn làm sao!
25. Sao không về hả chó?
Nghe bom thằng Mỹ nổ
Mày bỏ chạy đi đâu?
Tao chờ mày đã lâu
Cơm phần mày để cửa
Sao không về hả chó?
Tao nhớ mày lắm đó
Vàng ơi là Vàng ơi!...
Kỉ niệm ngày mất chó 3 – 4 – 1967
TRẤN ĐĂNG KHOA
(Góc sân và khoảng trời, NXB Văn học, Hà Nội, 2006)

Câu 1. Phương án nào nêu các biểu hiện riêng biệt của bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả?
Câu 2. Phương án nào nêu đúng tác dụng của việc kể lại câu chuyện theo ngôi thứ nhất?
Câu 3. Phương án nào nêu không đúng tác dụng của các từ láy xuất hiện ở đoạn thơ thứ nhất?
Câu 4. Đoạn thơ nào sau đây thể hiện rõ nhất yếu tố miêu tả?
Câu 5. Bài thơ Sao không về Vàng ơi? giống các bài thơ Lượm, Gấu con chân vòng kiềng ở điểm nào?
Câu 6. Bài thơ Sao không về Vàng ơi? khác bài thơ Lượm ở điểm nào?
Câu 7. Phương án nào nêu đúng chủ đề của bài thơ Sao không về Vàng ơi?
Câu 8. Biện pháp tu từ nào được sử dụng ở đoạn thơ thứ nhất?
Câu 9. Phương án nào nêu không đúng tác dụng của điệp từ “không” trong đoạn thơ thứ hai?

đáp án Trắc nghiệm Sao không về Vàng ơi?

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1Câu 6
Câu 2Câu 7
Câu 3Câu 8
Câu 4Câu 9
Câu 5

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X