Từ cuối thế kỉ XIX, giai cấp tư sản Trung Quốc đã tập hợp trong tổ chức chính

Xuất bản: 10/03/2023 - Cập nhật: 10/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Từ cuối thế kỉ XIX, giai cấp tư sản Trung Quốc đã tập hợp trong tổ chức chính trị nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Từ cuối thế kỉ XIX, giai cấp tư sản Trung Quốc đã tập hợp trong tổ chức chính trị Trung Quốc Đồng minh hội.
Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập nhằm “đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất”.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau, nội bộ lãnh đạo của Hội phát sinh nhiều bất đồng cả về lý luận cũng như phương lược cách mạng, đặc biệt mâu thuẫn ngày càng gia tăng do ảnh hưởng của những thất bại trong các cuộc khởi nghĩa vũ trang.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X