Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 11/05/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl.
Trường hợp không xảy ra phản ứng là: FeCl2 + H2S vì nếu phản ứng sinh ra FeS thì chính FeS sẽ bị hòa tan bởi axit HCl.
Các phản ứng còn lại hoàn toàn xảy ra phản ứng hóa học đúng như PTTƯ.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X