Trường hợp nào dưới đây được sử dụng quyền khiếu nại?

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trường hợp nào dưới đây được sử dụng quyền khiếu nại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trường hợp được sử dụng quyền khiếu nại là khi chị Y nhận được giấy báo đền bù đất đai thấp hơn quy định.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chủ thể nào dưới đây có quyền khiếu nại?

Chủ thể có quyền khiếu nại là: cá nhân, tổ chức.
Giải thích:
Theo SGK Giáo dục công dân 12, cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại. Cá nhân được hiểu là công dân nói chung và cán bộ, công chức nói riêng. Tổ chức có quyền khiếu nại gồm: cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng.

Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại. Nội dung trên thuộc:

Nội dung trên thuộc khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.
Theo SGK Giáo dục công dân 12, khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.

Chủ thể nào dưới đây có quyền khiếu nại?

Theo SGK Giáo dục công dân 12, người khiếu nại là cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại. Cá nhân được hiểu là công dân nói chung và cán bộ, công chức nói riêng. Tổ chức có quyền khiếu nại gồm: cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

Câu nào dưới đây là đúng về quyền khiếu nại của công dân?

Cá nhân, tổ chức có quyền lợi hợp pháp bị xâm hại có quyền khiếu nại đúng về quyền khiếu nại của công dân

Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?

Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp: Không đồng ý với quyết định kỉ luật của Giám đốc cơ quan.

Ai dưới đây có quyền khiếu nại?

Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại.

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản nào sau đây?

Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X