Xóa đói giảm nghèo là một nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Xóa đói giảm nghèo là một nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế gia tăng dân số, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống các tệ nạn xã hội là những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X