Trong phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào sau

Xuất bản: 23/05/2023 - Cập nhật: 23/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào sau đây không thuộc phong trào Cần vương?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa Yên Bái không thuộc phong trào Cần vương.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X