Trong hợp chất MgCO3, kim loại Mg có số oxi hóa là

Xuất bản: 12/05/2023 - Cập nhật: 12/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong hợp chất MgCO3, kim loại Mg có số oxi hóa là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong hợp chất MgCO3, kim loại Mg có số oxi hóa là +2. (Hoặc với mỗi ion cacbonat có điện tích -2, kim loại magie (Mg) sẽ có một số oxi hóa dương tương ứng. Vì vậy, số oxi hóa của kim loại magie trong hợp chất MgCO3 là +2.)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X