Trong Hệ điều hành Windows, để thiết đặt các thông số khu vực ở Control Panel,

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong Hệ điều hành Windows, để thiết đặt các thông số khu vực ở Control Panel, tại trang Number khung Decimal symbol nếu chọn đấu chấm có nghĩa dùng dấu chấm làm kí hiệu

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong Hệ điều hành Windows, để thiết đặt các thông số khu vực ở Control Panel, tại trang Number khung Decimal symbol nếu chọn đấu chấm có nghĩa dùng dấu chấm làm kí hiệu phân cách phần nguyên và thập phân

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Control Panel trong hệ điều hành Windows là gi?

Dựa vào định nghĩa về Control Panel, các em có thể tìm ra được đáp án đúng cho câu hỏi trên.
Định nghĩa Control Panel
Control Panel là một thành phần của Microsoft Windows cung cấp khả năng xem và thay đổi các thiết lập hệ thống. Nó bao gồm một tập hợp các applet bao gồm thêm hoặc xóa phần cứng và phần mềm, kiểm soát tài khoản người dùng, thay đổi các tùy chọn hỗ trợ khả năng truy cập và truy cập các cài đặt mạng.

Tính năng nào của Control Panel dùng để thay đổi chủ đề trên màn hình Desktop?

Tính năng Personalization của Control Panel dùng để thay đổi chủ đề trên màn hình Desktop

Trong Hệ điều hành Windows, để thiết đặt các thông số khu vực ở Control Panel, tại trang Number khung Digit grouping symbol nếu chọn đấu chấm có nghĩa dùng dấu chấm làm kí hiệu

Trong Hệ điều hành Windows, để thiết đặt các thông số khu vực ở Control Panel, tại trang Number khung Digit grouping symbol nếu chọn đấu chấm có nghĩa dùng dấu chấm làm kí hiệu phân cách nhóm các chữ số

Trong Hệ điều hành Windows, Control Panel có chức năng nào sau đây?

Trong Hệ điều hành Windows, Control Panel có chức năng: Quản lí các phần mềm ứng dụng

Muốn gỡ bỏ một chương trình đã cài đặt vào trong máy. Sau khi vào Start/Settings/Control panel, ta thực hiện như sau:

Muốn gỡ bỏ một chương trình đã cài đặt vào trong máy. Sau khi vào Start/Settings/Control panel, ta thực hiện như sau: Mở Add or Remove program, chọn chương trình cần gỡ bỏ, nhấn nút Remove

Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của tên File/Folder đã được Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI....), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình):

Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của tên File/Folder đã được Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI....), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình): Folder Options

Để thay đổi cách thể hiện thông tin ngày tháng năm, ta chọn Start - Settings - Control Panel rồi chọn:

Để thay đổi cách thể hiện thông tin ngày tháng năm, ta chọn Start - Settings - Control Panel rồi chọn: Regional Settings

Thao tác Right click chuột vào biểu tượng My Computer rồi chọn Properties tương ứng với việc Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel:

Thao tác Right click chuột vào biểu tượng My Computer rồi chọn Properties tương ứng với việc Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel: System

Thao tác Right click chuột tại vùng trống trên Desktop rồi chọn Properties tương ứng với việc Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel:

Thao tác Right click chuột tại vùng trống trên Desktop rồi chọn Properties tương ứng với việc Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel: Display

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X