Trong đời sống xã hội, vai trò của pháp luật được xem xét từ hai góc độ, đó là

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong đời sống xã hội, vai trò của pháp luật được xem xét từ hai góc độ, đó là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X