Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trang chủ là mỗi khi truy cập vào một Website, bao giờ cũng có một trang web được mở đầu tiên. Địa chỉ của website cũng chính là địa chỉ trang chủ của website.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

“www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:

“vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là ký hiệu tên nước Việt Nam. Tùy theo từng nước mà có ký hiệu tên miền khác nhau.

Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là:

Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là trình duyệt web.
Trình duyệt web là một ứng dụng phần mềm để truy cập thông tin trên World Wide Web (viết tắt là www). Các trình duyệt web phổ biến nhất là Chrome, Firefox, Internet Explorer và Microsoft Edge(Edge Chromuim), và 1 trình duyệt web của Việt Nam là Cốc Cốc.

Web động là các trang Web:

Web động là các trang Web mở ra khả năng tương tác giữa người dùng và máy chủ chứa trang Web. Cơ chế hoạt động là mỗi khi có yêu cầu từ máy người dung, máy chủ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng yêu cầu rồi gửi về máy người dùng.

Web tĩnh là các trang Web:

Web tĩnh là các siêu văn bản (văn bản được tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh…) được phát hành trên Internet với nội dung không thay đổi.

Để lưu hình ảnh trên trang Web, sau khi nháy nút phải chuột vào hình em sẽ:

​Để lưu hình ảnh trên trang Web, sau khi nháy nút phải chuột vào hình em sẽ chọn Save Image As (Lưu hình ảnh thành).Nháy nút phải chuột vào hình và chọn Save image as để lưu hình ảnh về máy

đề trắc nghiệm tin học 9 mới nhất

X