​Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng nào?

Xuất bản: 20/03/2023 - Cập nhật: 20/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng Siêu văn bản.

  • Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy cập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP).
  • Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, … và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác. Siêu văn bản là văn bản của một tài liệu có thể được truy tìm không theo tuần tự. Người đọc có thể tự do đuổi theo các dấu vết liên quan qua suốt tài liệu đó bằng các mối liên kết xác định sẵn do người sử dụng tự lập nên.
=> Thông tin trên internet được tổ chức là thành các trang siêu văn bản nối với nhau bởi các liên kết.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 9 mới nhất

X