Trắc nghiệm tin 9 bài 13 : Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity

Câu hỏi trắc nghiệm tin học 9 bài 13 - Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity có đáp án.

Câu 1. Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện:
Câu 2. Thao tác chỉnh sửa âm thanh đơn giản bằng phần mềm Audicity:
Câu 3. Trình tự cắt, sao chép âm thanh là

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).
Câu 4. Để nối hai clip liền nhau ta thực hiện:
Câu 5. Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:
Câu 6. Để tách rãnh âm thanh tại một vị trí thành hai clip ta thực hiện:
Câu 7. Để chuyển đổi clip sang rãnh khác ta thực hiện:
Câu 8. Để mở tệp aup đã có trên máy tính ta thực hiện:
Câu 9. Mỗi dự án âm thanh gồm:
Câu 10. CÂU trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:

đáp án Trắc nghiệm tin 9 bài 13 : Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2DCâu 7B
Câu 3ACâu 8A
Câu 4ACâu 9D
Câu 5ACâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X