Trắc nghiệm tin 9 bài 14 : Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker

Câu hỏi trắc nghiệm tin học 9 bài 14 - Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker có đáp án.

Câu 1. Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:
Câu 2. Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:
Câu 3. Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:
Câu 4. các thao tác với tệp dự án phim gồm:
Câu 5. Thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm
Câu 6. Thao tác nâng cao với hình ảnh gồm bao nhiêu lệnh:
Câu 7. Các lệnh với clip động gồm:
Câu 8. Để thu lời thoại trực tiếp, thuyết minh cho phim theo các bước:

1. Di chuyển con trỏ thời gian đến vị trí muốn bắt đầu thu âm.

2. Nháy nút Record. Thời gian bắt đầu thu âm.

3. Nháy nút Stop để kết thúc.

4. Nháy nút Home, nháy chọn nút lệnh Record narration.
Câu 9. Các lệnh, thao tác với phụ đề gồm:
Câu 10. Để xuất phim ta thực hiện:

đáp án Trắc nghiệm tin 9 bài 14 : Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2DCâu 7D
Câu 3DCâu 8B
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X