Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích buộc người vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
Bổ sung:
Trách nhiệm pháp lý là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể phải gánh chịu, thể hiện qua việc họ phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế của nhà nước, được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật khi họ vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối thực hiện việc làm nào sau đây?

Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối thực hiện việc tổ chức lưu hành tiền giả.

Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức:

Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm làm.
Theo SGK GDCD 12 trang 18
Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm điều mà pháp luật cấm.
Ví dụ: Người kinh doanh không kinh doanh những mặt hàng, ngành nghề bị cấm kinh doanh. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.

Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của hình thức tuân thủ pháp luật?

Hành vi biểu hiện của hình thức tuân thủ pháp luật là hành vi không lạng lách, đánh võng, chở hàng cồng kềnh khi tham gia lưu thông trên đường.

Tuân thủ pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó:

Tuân thủ pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó: các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hành vi mà pháp luật ngăn cấm.

Công dân không tuân thủ pháp luật khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?

Công dân không tuân thủ pháp luật khi tự ý thực hiện hành vi khiếu nại tập thể.

Đang học lớp 12 nhưng V được cha mẹ mua xe máy Exciter để đi học. K là bạn học cùng lớp khuyên V không nên đi xe phân khối lớp đến trường. M và J lại khuyên V cứ dùng xe Exciter đó đi học cho oai. Hành vi của những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?

Đang học lớp 12 nhưng V được cha mẹ mua xe máy Exciter để đi học. K là bạn học cùng lớp khuyên V không nên đi xe phân khối lớp đến trường. M và J lại khuyên V cứ dùng xe Exciter đó đi học cho oai. Hành vi của Bạn M và J không tuân thủ pháp luật

Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân tuân thủ pháp luật

Hành vi thể hiện công dân tuân thủ pháp luật là hành vi người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.

Tuân thủ pháp luật là các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật

Theo SGK GDCD 12 trang 18: Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

Tuân thủ pháp luật là các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật

Theo SGK GDCD 12 trang 18: Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

Tuân thủ pháp luật là các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật

Theo SGK GDCD 12 trang 18: Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X