Thiết bị nào sau đây sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thiết bị nào sau đây sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Mạng không dây được kết nối bằng gì?

Mạng không dây được kết nối bằng sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…
Giải thích
Mạng không dây là một hệ thống các thiết bị được nhóm lại với nhau, giao tiếp truyền thông với nhau qua sóng vô tuyến thay vì việc sử dụng dây để truyển dẫn.

Mô tả nào sau đây là cho mạng hình sao (star)

Mô tả nào sau đây là cho mạng hình sao (star): Có một nút trung tâm và các nút mạng khác kết nối đến.

Trong mô hình mạng hình sao (star model), nếu hub xử lý trung tâm bị hỏng thì:

Trong mô hình mạng hình sao (star model), nếu hub xử lý trung tâm bị hỏng thì: Mạng không thể tiếp tục hoạt động.

Nêu các kiểu mạng?

Các kiểu kết nối của mạng máy tính: Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng- Kết nối kiểu hình sao (Star): mạng máy tính được nối với nhau chung quang một máy tính nào đó được gọi là mạng hình sao

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X