Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã để lại bài học kinh nghiệm

Xuất bản: 14/06/2023 - Cập nhật: 14/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam hội nhập quốc tế thành công?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã để lại bài học kinh nghiệm cho Việt Nam hội nhập quốc tế thành công là phải có nội lực đủ mạnh để tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X