Sau khi cùng nhận bằng cử nhân, chị V tham gia phát triển kinh tế gia đình còn

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 01/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Sau khi cùng nhận bằng cử nhân, chị V tham gia phát triển kinh tế gia đình còn chị K tham gia công tác y tế của xã. Khi được chính quyền địa phương lấy ý kiến về việc triển khai chương trình khởi nghiệp của thanh niên, chị V và chị K đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình. Chị V và chị K cùng thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X