Our school is beautiful and famous, ?

Xuất bản: 15/03/2023 - Cập nhật: 15/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Question 3. Our school is beautiful and famous, ______?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Our school is beautiful and famous, isn’t it?

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X