Phong trào Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra tiêu biểu nhất ở đâu?

Xuất bản: 14/06/2023 - Cập nhật: 14/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra tiêu biểu nhất ở đâu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra tiêu biểu nhất ở Bến Tre.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X