Ông H là chủ một cửa hàng chế biến hải sản và bà B là chủ một nhà máy sản xuất

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 01/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Ông H là chủ một cửa hàng chế biến hải sản và bà B là chủ một nhà máy sản xuất bánh kẹo. Việc cơ sở kinh doanh của ông H và bà B luôn tuân thủ đúng các quy định về an ninh, trật tự và an toàn xã hội là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X