Ở điều kiện thường, khi cho Fe3O4 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây

Xuất bản: 12/05/2023 - Cập nhật: 12/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở điều kiện thường, khi cho Fe3O4 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây thì thu được sản phẩm chứa 2 muối?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở điều kiện thường, khi cho Fe3O4 tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được sản phẩm chứa 2 muối:
Fe3O4 + H2SO4 loãng → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X