Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp dưới ban hành không được

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 01/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với quan cấp trên ban hành là thể hiện đặc trưng nào sau nội dung của văn bản quy phạm pháp luật do cơ đây của pháp luật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X