Nhóm kim loại nào sau đây tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng dư?

Xuất bản: 13/03/2023 - Cập nhật: 13/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhóm kim loại nào sau đây tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng dư?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong dung dịch H2SO4 loãng, Al và Fe đều có thể phản ứng với axit tạo thành muối và khí hidro (H2).
2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X