Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người

Xuất bản: 27/11/2023 - Cập nhật: 27/11/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là bao nhiêu nghìn tỷ đồng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là gần 6 nghìn tỷ đồng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X