Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tổ chức

Xuất bản: 27/11/2023 - Cập nhật: 27/11/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghề cho bao nhiêu lượt người lao động?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghề cho hơn 40 nghìn lượt người lao động.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X