Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở đạt

Xuất bản: 27/11/2023 - Cập nhật: 27/11/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm (%)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở đạt tỷ lệ 50,16% (tăng 3,76%).
Cụ thể: Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành 36.890 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Tham mưu đề xuất Đề án 404 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”, Chỉ thị 09/CT-CP ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Tính đến hết năm 2022, có tổng số 74.833 Ban nữ công quần chúng, tăng 4.529 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở đạt 50,16% (tăng 3,76%), cấp trên trực tiếp cơ sở đạt 37,11% (tăng 3,41%), cấp tỉnh đạt 32,18% (tăng 3,78%) đạt tỷ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X