Muốn tạo tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang trong MS - Word ta thực hiện:

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 03/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Muốn tạo tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang trong MS - Word ta thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học văn phòng Test mới nhất

X