Câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án phần 6 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành Word 2010

Câu 1. Trong MS Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa các dòng, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại ?
Câu 2. Trong MS Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại ?
Câu 3. Trong MS Word 2010, để thay đổi số trang văn bản in trên 1 trang giấy, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại ?
Câu 4. Trong MS Word 2010, để có thể đặt tiêu đề đầu và cuối trang cho các trang chẵn khác trang lẻ, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại để thiết lập?
Câu 5. Trong MS Word 2010, để có thể đặt tiêu đề đầu và cuối trang cho các trang chẵn trang lẻ khác nhau, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại để thiết lập?
Câu 6. Trong MS Word 2010, WordArt luôn nằm trong một ?
Câu 7. Trong MS Word 2010, lệnh Columns nằm trong thẻ ?
Câu 8. Trong MS Word 2010, lệnh Chart nằm trong thẻ ?
Câu 9. Trong MS Word 2010, lệnh Labels nằm trong thẻ ?
Câu 10. Trong MS Word 2010, để tạo ra nhiều hơn 1 loại căn thẳng trên 1 dòng, ta cần sử dụng thao tác thiết lập ?
Câu 11. Khi soạn thảo văn bản tiếng Việt trong Microsolf word, trong văn bản ta có thể có:
Câu 12. Microsoft Word là:
Câu 13. Muốn gõ được từ “Trường” bằng cách gõ Telex, cách gõ nào sau đây là đúng
Câu 14. Muốn hiển thị hoặc che dấu một số thanh công cụ của Word, việc đầu tiên cần thực hiện là nhấn chuột vào thanh thực đơn lệnh nào?
Câu 15. Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi sọan thảo văn bản:
Câu 16. Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi sọan thảo văn bản:
Câu 17. Trong MS Word, để định dạng Font chữ ta chọn :
Câu 18. Trong quá trình soạn thảo văn bản, muốn về đầu văn bản ta dùng tổ hợp phím:
Câu 19. Trong Word để lưu lại tệp đang sử dụng ta thực hiện:
Câu 20. Trong Word thanh công cụ chứa các công cụ : New, Open, Save là thanh :
Câu 21. Để hiển thị thước ngang và thước dọc trong MS – Word ta chọn:
Câu 22. Chức năng Drop Cap dùng để thể hiện:
Câu 23. Công cụ AutoShapes được dùng để:
Câu 24. Để chèn ký tự đặc biệt trong Word, thực hiện như sau:
Câu 25. Để ghép nhiều ô của bảng trong word thành một ô, ta đánh dấu các ô đó và dùng menu:
Câu 26. Để thực hiện thao tác bắt đầu gõ chữ trên hình vẽ dạng AutoShapes, ta thực hiện:
Câu 27. Để thực hiện thao tác chèn dòng mới trong bảng biểu, ta sử dụng lệnh :
Câu 28. Để thực hiện thao tác chèn kí tự đặc biệt trong Microsoft Word, sử dụng lệnh:
Câu 29. Để thực hiện thao tác tách ô trong bảng biểu, ta sử dụng lệnh:
Câu 30. Để thực hiện thao tác trộn ô trong bảng biểu, ta sử dụng lênh:
Câu 31. Để thực hiện việc chèn hình ảnh vào văn bản , ta chọn :
Câu 32. Để thực hiện việc thể hiện chữ nghệ thuật trong văn bản, ta thực hiện:
Câu 33. Để xóa một cột của bảng trong MS Word, cách làm nào sau đây là đúng?
Câu 34. Dùng lệnh nào để thực hiện tìm kiếm và thay thế nội dung trong văn bản :
Câu 35. Dùng thao tác nào để chia cột (dạng cột báo) cho văn bản đang chọn ?
Câu 36. Lệnh Edit/Copy tương đương với tổ hợp phím
Câu 37. Trong MS Word,MS Excel hay MS Power Point menu nào liên quan đến việc định dạng dữ liệu :
Câu 38. Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:
Câu 39. Muốn định dạng lề của trang văn bản soạn thảo ta nhấn chọn:
Câu 40. Trong Microsoft Word , để tạo tiêu đề đầu và cuối trang ta thực hiện :
Câu 41. Trong Word, để bỏ đường viền TextBox , ta nhắp chọn TextBox rồi thực hiện:
Câu 42. Muốn tạo tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang trong MS - Word ta thực hiện:
Câu 43. Để chia văn bản dạng cột báo trong Word ta thực hiện:
Câu 44. Để đưa một ký tự đặc biệt vào trong văn bản ta dùng:
Câu 45. Trong Word muốn chia đôi màn hình soạn thảo ta thực hiện:
Câu 46. Trong MS Word , Phím hay tổ hợp phím nào có tác dụng di chuyển con trỏ về cuối văn bản hiện tại :
Câu 47. Để hiển thị mục Replace trong hộp thoại Find and Replace, từ văn bản hiện tại của MS Word ta ấn tổ hợp phím.
Câu 48. Để xem trước một tài liệu Word trước khi in cần thực hiện:
Câu 49. Muốn canh lề cho các đoạn văn bản, ta chọn đoạn văn bản cần canh lề và:
Câu 50. Muốn chèn biểu đồ trong chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word ta vào menu Insert và chọn:

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 6

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 26C
Câu 2BCâu 27B
Câu 3DCâu 28A
Câu 4CCâu 29C
Câu 5CCâu 30B
Câu 6DCâu 31C
Câu 7CCâu 32D
Câu 8BCâu 33D
Câu 9DCâu 34B
Câu 10BCâu 35B
Câu 11DCâu 36B
Câu 12DCâu 37C
Câu 13DCâu 38B
Câu 14DCâu 39A
Câu 15CCâu 40A
Câu 16CCâu 41A
Câu 17ACâu 42C
Câu 18CCâu 43A
Câu 19CCâu 44B
Câu 20BCâu 45A
Câu 21CCâu 46C
Câu 22CCâu 47D
Câu 23DCâu 48B
Câu 24ACâu 49A
Câu 25ACâu 50B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X