Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong nước cứng này hòa tan

Xuất bản: 20/06/2024 - Cập nhật: 20/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong nước cứng này hòa tan những chất nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng —> Đây là nước cứng tạm thời, chứa Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2

Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O

Mg(HCO3)2 —> MgCO3 + CO2 + H2O

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X