Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức

Xuất bản: 20/01/2021 - Cập nhật: 10/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức hợp tác liên minh về kinh tế, chính trị và an ninh... giữa các nước thành viên có cùng chế độ chính trị.
Bổ sung:
Liên minh Châu Âu là một tổ chức chính trị kinh tế đa quốc gia được thành lập vào năm 1993 bởi Hiệp ước Maastricht. Hiện nay, EU có 27 quốc gia thành viên, với mục tiêu chính là thúc đẩy hòa bình, sự ổn định và sự phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực này.
EU có các cơ quan chính quyền tại các cấp độ khác nhau, bao gồm Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Nghị viện châu Âu, Uỷ ban châu Âu và Toà án châu Âu.
- Ủy ban châu Âu là cơ quan hành pháp của khối. EC hoạt động độc lập, có chức năng xây dựng, kiến nghị các đạo luật của EU, thực thi, áp dụng và giám sát việc triển khai các hiệp ước và điều luật của EU, sử dụng ngân sách chung để thực hiện các chính sách chung của cả khối theo quy định.
- Hội đồng châu Âu là cơ quan quyền lực cao nhất của EU gồm lãnh đạo 27 nước thành viên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch EC. Hội đồng đưa ra định hướng và ưu tiên chính trị cho cả khối, cùng với Nghị viện châu Âu thông qua các đạo luật của EU và ngân sách chung của Liên minh. Các quyết định của Hội đồng châu Âu chủ yếu được thông qua theo hình thức đồng thuận.
- Hội đồng Bộ trưởng gồm đại diện (thường ở cấp Bộ trưởng) của các quốc gia thành viên là cơ quan đưa ra định hướng chính sách trong các lĩnh vực cụ thể và khuyến nghị EC xây dựng các đạo luật chung.
- Nghị viện châu Âu có chức năng chính là cùng Hội đồng Bộ trưởng ban hành luật pháp; giám sát các cơ quan của Liên minh châu Âu, đặc biệt là Ủy ban châu Âu. Nghị viện có quyền thông qua hoặc bãi miễn các chức vụ ủy viên Ủy ban châu Âu; cùng Hội đồng Bộ trưởng có thẩm quyền đối với ngân sách, đối với việc chi tiêu của Liên minh.
Liên minh châu Âu có một số mục tiêu và chính sách quan trọng, bao gồm tự do chuyển hàng hoá, dịch vụ và người lao động, đồng tiền chung (euro), chính sách nông nghiệp và chính sách môi trường.
Trong khi EU đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế và chính trị, nó cũng đối mặt với nhiều thách thức. Một số trong số đó bao gồm thực hành chính sách thống nhất giữa các quốc gia thành viên, sự gia tăng của phong trào dân chủ độc lập và quan ngại về tầm ảnh hưởng của EU đối với chủ quyền quốc gia.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vì sao nói "Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh"?

Nói "Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh" vì chiếm khoảng 25% GDP của toàn thế giới.
Đến cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, EU trở thành tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh. Bởi những hoạt động có hiệu quả và EU chiếm tới 1/4 GDP kinh tế thế giới.

Điểm giống nhau giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là

Điểm giống nhau giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là quy mô. EU và ASEAN đều là các tổ chức liên kết mang tính khu vực ở châu Âu và Đông Nam Á.

Tổ chức đầu tiên khởi nguồn cho Liên minh châu Âu (EU) là

Tổ chức đầu tiên khởi nguồn cho Liên minh châu Âu (EU) là: “Cộng đồng than thép châu Âu (ECSC).
Ngày 18/04/1951, 6 nước Tây Âu (Pháp, Tây Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm bua (Lucxemburg) thành lập “Cộng đồng than thép châu Âu” (ECSC).

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với Liên minh châu Âu?

EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới nhưng vẫn có sự chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên EU; EU là tổ trước liên kết khu vực lớn nhất thế giới (27 quốc gia thành viên, Anh rời EU 2016 nên còn 26 thành viên) và EU cũng là tổ chức thương mại thế giới, trước .....

Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức mang tính chất gì :

Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức mang tính chất liên minh kinh tế - chính trị.

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 tổ chức nào đổi tên thành liên minh châu Âu (EU) :

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng Kinh tế châu Âu đã đổi tên thành liên minh châu Âu.

Tổ chức Cộng đồng châu Âu chính thức đổi tên thành Liên minh Châu Âu vào:

Tổ chức Cộng đồng châu Âu chính thức đổi tên thành Liên minh Châu Âu vào 1/1/1993.

Tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Liên minh châu Âu là :

Tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Liên minh châu Âu là EU.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X